Marek Wawrzyniak

architekt prowadzący, współzałożyciel, Pracownia Architektoniczna Toprojekt

Politechnika Śląska, Wydział Architektury – dyplom w 1985 roku
ASP w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach – dyplom w 1990 roku

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY
— Rudy dom w Rudach — nominacja do EU Mies AWARD / nagroda roku SARP / Brick Award
— Przedszkole Kleszczówka — nominacja do EU Mies AWARD / nagroda roku SARP / rockwool grand prix
— Rewitalizacja Ulic Powstańców i Sobieskiego — Nagroda TUP
— Konkurs SARP na centrum Koszalina — I Nagroda