STOISKO:
Antresola Spodka: AS26+AS27+AS28

Design out of the box to wystawa prac studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Wystawa jest inspirowana nowym, unikalnym programem kształcenia magisterskiego.

Studia drugiego stopnia poszerzają specjalności takie jak: projektowanie graficzne, projektowanie produktu, komunikacja wizualna i multimedia, o dwa sprecyzowane cele. 

Pierwszy to Inclusive Design: Health and Social Well-Being przygotowujący do projektowania związanego z podnoszeniem jakości życia i troską o zdrowie.

Drugi to Designing Reading Experience and Interactive Storytelling rozwijający umiejętności związane z projektowaniem doświadczenia czytania i opowiadania historii w oparciu o narrację, interakcję i time-based media.

Wybrane prace charakteryzuje wnikliwa obserwacja rzeczywistości i odważna postawa. 

Na wystawie będzie można zobaczyć innowacyjne narzędzia, kroje pism, projekty wystaw czy urządzeń medycznych. Będzie różnorodnie, pięknie i użytecznie — bo projektowanie może zmieniać świat!

Przekonajcie się na własne oczy, do zobaczenia na 4DD!