STOISKO:
Antresola Spodka: A35+A36

Prezentacja Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej obejmie prace (projekty) studenckie (podstaw projektowania, budynków mieszkalnych, usługowych, wnętrz, urbanistyczne), dorobek naukowy i projektowy pracowników.

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej należy do wiodących szkół architektury i ośrodków naukowych w Polsce. Efektywnie przygotowuje absolwentów do podjęcia działalności zawodowej, badawczej, studiów podyplomowych i doktoranckich. Kształcenie łączy techniczne i humanistyczne aspekty edukacji (również w języku angielskim). Wydział może nadawać stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego.