• 2020-02-06
  • 16:00-17:00
  • scena Dolne Foyer

Szkoły i przedszkola

sesja dyskusyjna

To architektura ze szczególną misją. Czy placówki edukacyjne w Polsce mogą mieć znakomitą architekturę? Jak tworzyć przestrzenie na miarę czasów?