Czy odbudowa Ukrainy stanie się laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu?

- Z inicjatywy Shigeru Bana, który też jest uczestnikiem Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, wdrożyliśmy jego rozwiązanie wypracowane wcześniej w Japonii, czyli parawany wypracowane w miejscach tymczasowego masowego zakwaterowania osób. Wysłaliśmy też materiały, dzięki czemu nasi przyjaciele z Ukrainy te parawany zastosowali w kolejnych 16 miejscach. Obecnie prowadzimy działania bardziej przygotowawcze do innych działań w przyszłości. Shigeru Ban próbuje ze środków japońskich dawać domy dla mieszkańców terenów, które zostały zniszczone. Rozmawiamy też o organizacji konkursów architektonicznych we współpracy z Ukrainą oraz międzynarodowymi organizacjami - powiedział Hubert Trammer. 

W jaki sposób społeczność Nowego Europejskiego Bauhausu może pomóc odbudować Ukrainę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

- Ważne jest wspieranie działań, które mają tam miejsce. Co ciekawego, wiele z tych działań, które ukraińscy architekci i inne osoby podjęły, są już teraz ściśle realizacją zasad Nowego Europejskiego Bauhausu. Są to np. renowacje i przystosowanie nieużywanych budynków przy pomocy mebli czy wyposażenia z recyklingu (...) Myślę, że Ukraina i jej odbudowa może być swego rodzaju laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu. Przy czym ważne, aby to nie był projekt "kolonialny", który polega na tym, że to my wchodzimy i odbudowujemy. Ważne, abyśmy, korzystając z miejscowych uwarunkowań wspierali ludzi w ich działaniach i nastawili się na to, że my też możemy się od nich wiele nauczyć - podsumował Hubert Trammer.