Dbamy o bezpieczeństwo uczestników 4DD. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym, obiekcie, w którym odbędzie się wydarzenie, standardem jest troska o najlepszą jakość i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi. Opracowane i dostępne na stronie www.4dd.eu zasady bezpieczeństwa zapewnią uczestnikom bezpieczeństwo i komfort w odpowiednio przygotowanych przestrzeniach.

#wecare – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym:

 • preparaty do dezynfekcji umieściliśmy „na wyciągnięcie ręki”
 • w dobrze widocznych miejscach umieściliśmy instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczek
 • wprowadziliśmy nowe procedury dla serwisu sprzątającego zamówionego przez organizatora – obowiązuje większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (co jedną godzinę toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc.)
 • wprowadziliśmy specjalne procedury dla dostawców cateringu i punktów sprzedaży
 • zapewniamy zespół ratownictwa medycznego przeszkolonego w zakresie COVID-19 i dysponującego pełnymi środkami ochrony osobistej
 • zapewniamy odpowiednie pomieszczenie do czasowego odizolowania osób dla uczestników z symptomami choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.

#wecare – dbamy o uczestników

 • mierzymy temperaturę wszystkim osobom przebywającym w obiekcie przed wejściem na teren wydarzenia
 • prosimy uczestników wydarzeń o dezynfekowanie i dokładne mycie dłoni. Dozowniki z płynem dezynfekującym są łatwo dostępne na terenie obiektu, a w toaletach zamieściliśmy instrukcję, jak dokładnie umyć dłonie
 • uczestnicy powinni nosić maseczki lub przyłbice
 • zwracamy uwagę uczestnikom na to, aby utrzymywali między sobą zalecany dystans społeczny, nawet w trakcie rozmowy pozostawali w rekomendowanej odległości od siebie (min. 1,5 metra)
 • w przestronnych wnętrzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego na jednego uczestnika przypada nie mniej niż 4 metry kwadratowe powierzchni.

Wytyczne powstały na podstawie Zasad bezpieczeństwa dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 26.10.2020 r.

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub formie ogłoszeń. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

Link: https://sklep.ptwp.pl/pl/zasady-bezpieczenstwa