Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

estetyczka i historyczka sztuki

Estetyczka i historyczka sztuki, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się teorią sztuki i problematyką aksjologiczną w sztuce, codzienności i przestrzeni miejskiej. Jest autorką książek „Strategia rewaloryzacji” we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, epigonizm, infantylizm (2008) i Kamp, glamour i vintage. Współczesne wartości estetyczne (2018) i wielu artykułów m.in. w czasopismach „On the Wa@terfront”, „Kulturze Współczesnej”, „Principiach”, „Sztuce i Filozofii”, „Sztuce i Dokumentacji”, w multimedialnej internetowej encyklopedii Sensualność w kulturze polskiej.

Od 2013 roku bada sztukę miejską w perspektywie transdyscyplinarnej: wspólnie z Agnieszką Gralińską-Toborek napisała monografię opartą na autorskiej koncepcji badań jakościowych warunków i komponentów doświadczenia murali Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Urban Forms 2011–2013/ Experience of Art in Urban Space. Urban Forms Gallery 2011–2013 (2014), współredagowała książkę Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art And Space (2016) oraz numery tematyczne pisma „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” pt. Ideas, Forms, Places in Public Space (2017), Aesthetic Polarities: Urban Creativity and City Dwelling (2019, w druku).

Jest też organizatorką cyklicznej międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Aesthetic Energy of the City (2014, 2016, 2018, na 15–17 października 2020 planowana jest edycja pod hasłem Aesthetic Energy of the City 4. Urban Images we współpracy z Centre de Recerca Polis/Universidad de Barcelona).

Od 2013 roku współpracuje z Łódzką Fundacją Urban Forms, konsultując i opracowując niektóre działania, tworząc programy edukacyjne, prowadząc warsztaty, dyskusje, prelekcje. Fundacja Urban Forms jest natomiast stałym partnerem w organizacji konferencji Aesthetic Energy of the City.