Stanisław Podkański

architekt miasta, Urząd Miasta Katowice