Piotr Żabicki

Associate, Kuryłowicz & Associates

Dr inż. arch. Piotr Żabicki jest architektem od 2000 roku związanym z pracownią Kuryłowicz & Associates (od 2011 roku jako architekt associate). Jest członkiem Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP, Rzeczoznawcą Budowlanym i Biegłym Sądowym. Doktorat (z wyróżnieniem) uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej za pracę na temat współczesnej architektury szkół wyższych. Jest redaktorem naczelnym największego polskiego czasopisma o architekturze („Zawód: Architekt”) i autorem licznych publikacji. Jest współautorem projektów wielu budynków, laureatem konkursów i nagród architektonicznych. Miłośnik sportu i afirmacji życia.