Piotr Lorens

kierownik, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska