Pete Kercher

założyciel, członek Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności, ambasador, Design for All Europe