Nikodem Iskra

prezes zarządu, Murapol SA

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w branży deweloperskiej oraz prawniczej. Obecnie stoi na czele Zarządu jednej z wiodących spółek deweloperskich w kraju, gdzie kieruje formalno-prawnymi aspektami pozyskiwania nieruchomości, zarządza procesami inwestycyjnymi oraz nadzoruje rozwój całej Grupy Murapol. Pełni także funkcję prezesa zarządu spółki Abadon Real Estate SA, skupiającej segment doradczo-wykonawczy Grupy.

W rozwój Grupy Murapol zaangażowany od 2007 roku, w pierwszych latach pracy zajmował stanowisko szefa pionu prawnego, następnie jako radca prawny pełnił funkcję jej prokurenta. Od 6 lat zasiada w Zarządzie spółki, wcześniej jako wiceprezes, a obecnie prezes zarządu. W tym czasie Murapol zyskał pozycję jednego z czołowych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, zarówno pod względem skali działalności, wielkości sprzedaży, jak i uzyskiwanych marż. Firma obecnie posiada najbardziej zdywersyfikowaną geograficznie mapę działalności.

Aktywnie uczestniczy w dyskusjach na temat branży nieruchomości i wypowiada się w jej imieniu na forum publicznym. W 2018 roku nagrodzony przez Pracodawców RP "Optimusem" w uznaniu za poszukiwanie i wprowadzanie unikalnych rozwiązań biznesowych, za skuteczne reprezentowanie branży budowlanej na forum publicznym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku uzyskał tytuł radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych na Śląsku: Kancelarii Radcy Prawnego Mariana Wachowiaka oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marka Płonki.