Monika Kupska-Kupis

architekt, VELUX Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich pracowniach architektonicznych. Uprawnienia zawodowe uzyskała w 2001 roku. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. W firmie VELUX odpowiedzialna za planowanie i wdrażanie działań związanych ze wsparciem inwestorów i architektów, a także komunikację z biurami i uczelniami architektonicznymi. Uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach Grupy VELUX, m.in. Model Home 2020, Daylight Symposium, International VELUX Award „Light of Tomorrow”, a także działaniach związanych z ideą budownictwa zrównoważonego.
Jest ekspertem w zakresie wykorzystania światła dziennego, projektowania zrównoważonego, energooszczędności i bilansu energetycznego. Jest członkiem Zespołu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju w Budynkach powołanego przez Zarząd Główny SARP.