Michał Stangel

Wydział Architektury, Politechnika Śląska