Michał Chmielewski

p.o. dyrektora, Departament Gospodarowania Majątkiem, Urząd Miasta Łodzi

Prawnik, specjalizujący się w prawie nieruchomości i nadzorze właścicielskim, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 4 lat zajmuje się nieruchomościami w strukturze Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie, jako dyrektor Departamentu Gospodarowania Majątkiem, jest odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie zasobem nieruchomości Miasta o wartości ponad 12 mld zł obejmujące również pozyskiwanie nieruchomości oraz nadzór nad administrowaniem największym zasobem lokalowym w Polsce.