Luca Torresani

główny technolog, EasyFootings

Absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie kończy studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pracą nt. „Analiza i ocena efektów środowiskowych przy stosowaniu systemu fundamentowania EasyFootings® w budownictwie mieszkaniowym”. Technolog produkcji w EasyFootings®.