Krzysztof Gasidło

Krzysztof Gasidło

kierownik, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Śląska

Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Marszałku Województwa Śląskiego. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.

Architekt i urbanista, autor wielu publikacji i opracowań naukowych a także studiów i projektów w tym lokalnych i gminnych programów rewitalizacji. Wykonał wielu ekspertyz w tym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego.