Henryk Mercik

Henryk Mercik

, Śląska Okręgowa Izby Architektów RP

Absolwent  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie  (1988). W 1995 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki  Śląskiej, uzyskując tytuł magistra  inżyniera architekta. W 2004 na uczelni macierzystej obronił rozprawę  doktorską pt. “Zespoły mieszkaniowe z przełomu XIX i XX wieku. Ich rozwój  oraz wpływ na urbanizację terenu Górnego Śląska (na przykładzie obszaru  dzisiejszego miasta Ruda Śląska)”.

W latach 1999–2008 był  miejskim konserwatorem zabytków w Rudzie Śląskiej. W 2008 został  miejskim konserwatorem zabytków w Chorzowie, którym jest nadal. W 2011 uzyskał uprawnienia  rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (dziedzina:  architektura i budownictwo). Jest członkiem Izby Architektów  Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 otrzymał Honorową Odznakę Izby  Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I stopnia. 3 października 2016  został uhonorowany Medalem im. Profesora Zygmunta Majerskiego  przyznawanym przez kapitułę powołaną przy Wydziale Architektury  Politechniki Śląskiej. W 2017 został uhonorowany nagrodą Diecezji  Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP „Śląski Szmaragd”.  Od 2018 członek Rady Śląskiej Izby Architektów RP. Wykładowca akademicki.

W 2010 został wybrany na radnego IV kadencji. W 2014 uzyskał reelekcję.  W latach 2014–2015 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku  śląskiego. W latach 2015-2018 był członkiem zarządu województwa  śląskiego. Od 2015 przewodzi Zespołowi ds. Utworzenia Muzeum Hutnictwa w  Chorzowie powołanemu przez prezydenta miasta Chorzów.