Ewa Gołębiowska

dyrektor, Zamek Cieszyn

Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dizajn wśród firm oraz w sektorze publicznym. Zamek wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w wielu dziedzinach życia, nie tylko biznesie, sam będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności.
Ze znanych wydarzeń, które rozwijają się dzięki jej inspiracji należy wyróżnić "Dizajn w przestrzeni publicznej" - organizowaną corocznie międzynarodową konferencję i wystawę na temat najciekawszych rozwiązań związanych m.in. z dostępnością, bezpieczeństwem, mobilnością, miejską zielenią czy ograniczeniem odpadów. Aktywna uczestniczka wielu europejskich sieci współpracy, w tym EIDD Design for All - organizacji działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, której przewodniczyła w latach 2013-2017. Moderatorka działań lokalnych, które w globalnej sieci "Human Cities" uzyskują wymierne wsparcie i międzynarodową promocję. Promotorka rozwoju regionalnego w oparciu o dizajn, swoją wiedzę na temat działania samorządów w Polsce czerpie również z własnego doświadczenia - kilkanaście lat pracowała w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a także była radną Powiatu Cieszyńskiego. Autorka licznych artykułów i bloga, jurorka, moderatorka warsztatów i dyskusji na temat projektowania uniwersalnego i roli projektantów w życiu społecznym. Jest członkinią Śląskiej Rady Innowacji oraz ekspertem PARP w obszarze wzornictwa.