Aleksander Semczuk

Aleksander Semczuk

dyrektor Budownictwa Ogólnego, Budimex

Z Budimex SA związany od 2003 r. Przeszedł pełną ścieżkę kariery od inżyniera budowy, przez kierownika kontraktu i obecnie pracuje na stanowisku dyrektora rejonu. Odpowiada za realizację kontraktów publicznych, prywatnych, mieszkaniowych, niemieszkaniowych na obszarze woj. mazowieckiego.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 r.

Zainteresowany wszelkimi nowości i innowacjami związanymi z realizowanymi przez firmę inwestycjami w obszarze budynków zeroenergetycznych oraz technologii BIM.