• 2020-02-06
  • 14:00-15:30
  • Spodek Scena Główna

Osiedla na nowo

sesja dyskusyjna

Jak tworzyć małe ojczyzny? Kompletne, wygodne i ekologiczne – na co stawiają architekci, co proponują deweloperzy, czego oczekują mieszkańcy?