Tomasz Papaj

prezes zarządu, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ekspert w zakresie zarządzania publicznego, e-administracji oraz zarządzania jakością.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego oraz instytucjach sektora publicznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych prezentowanych na konferencjach m.in. w Europie i USA, członek komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych poświęconych doskonaleniu administracji publicznej.

Prywatnie miłośnik podróży i piłki nożnej.