Marta Sękulska-Wrońska

architekt, CEO, partner, WXCA

Architekt, partner, CEO pracowni WXCA, Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich w latach 2019-2023, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP oraz Izby Architektów RP.

Marta Sękulska-Wrońska specjalizuje się w opracowywaniu złożonych projektów publicznych i komercyjnych z zakresu architektury, urbanistyki oraz architektury krajobrazu. W swojej praktyce architektonicznej łączy wnikliwe rozpoznanie kontekstu naturalnego i społecznego, tworząc projekty będące integrującą platformą dialogu.

Jest współautorką m.in. wielokrotnie nagradzanego Pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju oraz kompleksu kulturalnego w Warszawie złożonego z Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego – jednego z największych kompleksów muzealnych w Europie. Razem z zespołem dwukrotnie nominowana była do Nagrody Miesa van der Rohe (za Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach oraz Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry).