Karol Nieradka

prezes oddziału, SARP oddział Szczecin