Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z Ż
Stanisław Lessaer

Stanisław Lessaer

współzałożyciel P.A. NOVA SA, architekt, urbanista

Jest współzałożycielem Firmy P.A. Nova SA, w której niezmiennie od 1987 roku prowadzi dział projektowy. Jest cenionym architektem i urbanistą.

Dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł nauk technicznych uzyskał w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Przez prawie 40 lat związany był z Politechniką Śląską Wydziałem Architektury – Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Był promotorem ponad 80 prac magisterskich. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji i wydawnictw okolicznościowych oraz prac naukowo-badawczych z dziedziny urbanistyki i architektury. W 1986 uzyskał uprawnienia projektowe w specjalności architektura. W 1990 uprawnienia do w zakresie planowania przestrzennego, a w 1994 uprawnienia konserwatorskie. Jest członkiem SARP. W latach 1995-97 był zastępcą Prezesa Fundacji Odbudowy Starego Teatru w Gliwicach. Od 2007 roku jest członkiem Zarządu Firmy P.A. Nova SA w Gliwicach, pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2009 roku jest członkiem Miejskich Komisji Urbanistyki i Architektury: w Katowicach, Sosnowcu i Mikołowie. Od 2010 do 2017 roku był członkiem Rady Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego. W latach 2014-2016 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyki i Architektury w Warszawie. W październiku 2014 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Chrzanowa za wieloletnia działania projektowe i realizacyjne, które nie tylko trwale wpisały się w historię Chrzanowa, ale przyczyniły się do materialnego i społecznego rozwoju miasta.

Stanisław Lessaer jest autorem ponad 80 zrealizowanych bądź będących w realizacji projektów kubaturowych, ok. 50 studiów uwarunkowań i planów miejscowych. Wraz z zespołem wziął udział w 73 konkursach krajowych i zagranicznych, z czego w 52 uzyskał nagrody i wyróżnienia.

Bierze udział w sesjach:

  • Czy miasta trzeba „odgracić”? Urbanistyczne wyzwania XXI wieku

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Czy miasta trzeba „odgracić”? Urbanistyczne wyzwania XXI wieku

    Miasto idealne. Układ urbanistyczny – jak rozwijać aglomeracje, by dobrze się w nich żyło i pracowało.

POWRÓT