Wystawy

  Mapa wystaw na antresoli SPODKA

 • Polskie nominacje do Nagrody Unii Europejskiej w Konkursie Architektury Współczesnej im. Miesa van der Rohe podczas 4 Design Days.

  To pierwsza okazja, by zobaczyć wszystkie polskie projekty nominowane do Nagrody Unii Europejskiej im. Miesa van de Rohe. Realizacje z Polski startują w konkursie od 1996 roku. Nie trudno policzyć, że najstarsze z nich mają ponad 23 lata. Wystawa jak w soczewce ukazuje przemiany w polskiej architekturze współczesnej i to w najlepszym z możliwych wydań.

  Polska architektura przeszła długą drogę od 1996 roku, w porównaniu do innych krajów europejskich, co wiąże się także z sytuacją polityczną w kraju i gwałtownymi zmianami po transformacji ustrojowej. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku przyśpieszyło nowe inwestycje i zmieniło obraz polskich miast i wsi nie do poznania. Na szeroko zakrojone zmiany miało wpływ zaangażowanie społeczeństwa, polityków i klientów. Efekty wspomnianych działań widać coraz wyraźniej z roku na rok. Współczesne, rodzime realizacje architektoniczne są znane i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jednym z największym sukcesów było zwycięstwo w konkursie im. Miesa van der Rohe Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Nagroda przyznana w 2015 roku zwróciła uwagę świata na bryłę zaprojektowaną przez architektów z pracowni Barozzi Veiga. Nie trzeba było długo czekać na następny sukces, już w listopadzie 2016 kolejna, szczecińska realizacja ściągnęła na siebie uwagę miłośników architektury i światowych mediów. Wówczas Robert Konieczny z zespołem KWK PROMES odbierali nagrodę grand prix dla najlepszego budynku na świecie podczas gali Światowego Festiwalu Architektury w Berlinie. Nagrodzono Centrum Dialogu „Przełomy” znajdujące się vis a vis filharmonii. Na tym z pewnością nie kończą się międzynarodowe sukcesy Polski na polu architektury. Daleką drogę przebyło Muzeum Katyńskie zaprojektowane przez BBGK Architekci przy współpracy z artystą Jerzym Kaliną, które w 2017 roku znalazło się w finale konkursu im. Miesa van der Rohe. Poza tym na tzw. krótkiej liście znalazły się: POLIN - Muzeum Historii Żydów Polskich (Lahdelma & Mahlamäki Architects), Muzeum Śląskie (Riegler Riewe Architekci), Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach (HS99), Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy MPK-PKP Wrocław-Maślice (Maćków Pracownia Projektowa), drewniany kościół w Tarnowie (Beton) i kaplica cmentarna w Batowicach w Krakowie (Atelier Loegler Architekci).

  Wystawa, podczas 4 Design Days, pozwala wyruszyć w podróż w czasie i przestrzeni, przez różne terytoria, bez barier i granic. Pozwala cieszyć się ogromnym zróżnicowaniem krajobrazów, narodów i kultur tworzących współczesną Europę. Pamiętajmy przy tym, że kontemplując nasze otoczenie powinniśmy zachować krytyczne podejście, to jedyna droga prowadząca do nowych rozwiązań, których wciąż potrzebujemy.

  Kuratorzy wystawy
  Marcin Szczelina
  Ivan Blasi

  organizator:
  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości PTWP
  Mies van der Rohe Foundation

  Aranżacja wystawy:
  Pigalopus

  Projekty aranżacji mebli:
  Estudio Barozzi Veiga
  BBGK Architekci

  Instalacja dźwiękowa:
  Katarzyna Krakowiak

  Opracowanie graficzne:
  Valentina Pulian

  Teksty:
  Anna Ostrowska, Ivan Blasi, Marcin Szczelina

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: kontenery, Plac Sławika i Anttala

 • Wydział Ceramiki i Szkła to jedyny kierunek w Polsce kształtujący studentów w zakresie wzornictwa ceramiki i szkła. Punktem wyjścia artystycznych kreacji jest odniesienie do tradycji rzemieślniczych, które twórczo wykorzystane stanowią podwaliny nowoczesnego projektowania.

  Tytuł wystawy Stopnie dizajnu to nie tylko bezpośrednie nawiązanie do wysokiej temperatury koniecznej w procesie formowania i utrwalania obiektów z ceramicznej oraz szklanej materii. Jest również odniesieniem do etapów świadomego i dojrzałego procesu projektowego, gdzie stopniowe dochodzenie do ostatecznego rezultatu gwarantuje dobrze zaprojektowany produkt.

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Antresola Spodka | A 41-42

  Mapa wystawy na antresoli SPODKA

 • Przekonaj się sam, jak bliski jest design. Blisko naszych potrzeb, problemów i emocji. Tworzony też całkiem blisko, bo w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

  Design jest dla Ciebie to cykliczna wystawa wybranych i wyróżniających się prac absolwentów i studentów Wydziału Projektowego. To eksperymenty / usługi / produkty / interakcje. To projektowanie dla ludzi i z ludźmi w roli głównej. To chwila przerwy w czasie 4DD na spotkanie z młodym designem, na które serdecznie zapraszamy.

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Antresola Spodka | A 26-28

  Mapa wystawy na antresoli SPODKA

 • Skala 1 do 500, 49 kwadratowych modułów o długości boku wynoszącej pół metra każdy. To makieta centrów miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która była budowana przez 43 studentów Politechniki Śląskiej. Projekt został zrealizowany we współpracy z Metropolią.

  Projekt odpowiada na pytania: Czym jest metropolia? Jak wygląda metropolia? Jak przedstawić metropolię? Właśnie na te pytania od marca próbowała odpowiedzieć grupa 43 studentów trzeciego roku architektury, którzy podczas zajęć „Struktura Miasta” stworzyli makietę centrów miast i gmin, tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Projekt został zrealizowany we współpracy z GZM.

  Makieta została wykonana w skali 1:500 i tworzy ją w sumie 49 modułów, prezentujących strukturę zabudowy 41 centrów miast i gmin Metropolii. Elementów jest nieco więcej niż metropolitalnych gmin, ponieważ niektóre miasta, ze względu na złożoność ich zabudowy, zostały zaprezentowane na kilku polach. Miniatura Metropolii ma 5 metrów długości i 2,5 metra szerokości. Towarzyszą jej również dedykowane plansze, prezentujące dane przeanalizowane przez studentów, a dotyczą one m.in. rozkładu struktury zabudowy w Metropolii czy struktury demograficznej.

  Pomysłodawcą tego projektu był dr inż. arch. Tomasz Bradecki, który współprowadził zajęcia wraz z dr. hab. inż. arch. Krzysztofem Kafką. Stworzenie makiety jest wynikiem eksperymentalnego podejścia, przeprowadzonego w formule PBL, czyli project based learning.

  – Formuła PBL polega na nauczaniu poprzez projekty, które opracowywane są na podstawie danych dotyczących konkretnego obszaru z uwzględnieniem jego rzeczywistej specyfiki – wyjaśnia dr inż. arch. Tomasz Bradecki z Politechniki Śląskiej.

  – Każdą formę elementów struktury miast można przedstawić jako model rzeczywisty lub cyfrowy. Modele można zaprezentować w formie wirtualnej prezentacji modeli 3D oraz poprzez syntetyczne modele rzeczywiste w formie makiet. Celem projektu była realizacja ujednoliconej prezentacji cyfrowej oraz publikacji poświęconej podstawowym informacjom na temat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Drugim celem była realizacja makiety rzeczywistej na podstawie wcześniej przygotowanego modelu 3D – dodaje.

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Antresola Spodka | A36

  Mapa wystawy na antresoli SPODKA

 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej reprezentowany jest przez Katedrę Sztuk Pięknych i Projektowych, która podczas wystawy zaprezentuje najlepsze prace dyplomowe studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Architektura Wnętrz oraz studiów podyplomowych w zakresie Architektura Wnętrz i Wzornictwo. Ponadto, w ramach tegorocznej edycji 4DD, przedstawione zostaną efekty współpracy z przemysłem, wyniki prac artystyczno-badawczych oraz wdrożeniowych, a także innowacyjnych przedsięwzięć dydaktycznych.

  W roku akademickim 2017/2018 Wydział Architektury obchodził jubileusz 40-lecia powstania. Natomiast bieżący rok akademicki zbiega się z 10-leciem utworzenia Katedry Sztuk Pięknych i Projektowych oraz kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz. W ostatnim czasie ugruntowała się pozycja Wydziału w kraju i Europie w zakresie prac badawczych, projektowych i artystycznych, czego potwierdzeniem jest wysoka pozycja Wydziału w ostatniej ocenie dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W wyniku ewaluacji Wydział Architektury otrzymał kategorię A.

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Antresola Spodka | A 20-22

  Mapa wystawy na antresoli SPODKA

 • Kimmel Eshkolot Architects

  Wystawa prezentuje realizacje izraelskiego biura projektowego założonego w 1986 roku i prowadzonego przez Michal Eshkolot i Etana Kimmela.

  Na działalność pracowni składają się przede wszystkim budynki użyteczności publicznej. Do najbardziej rozpoznawalnych należy Memorial Center w Mount Herzl poświęcony poległym w walce. Swój sposób pracy opierają na grupowym działaniu, porozumieniu z inwestorem oraz konsultacjach z szerokim gronem specjalistów. Prezentowane projekty realizują ich ideę tworzenia architektury zrównoważonej, odpowiadającej na potrzeby ochrony klimatu i kompleksowo przemyślanej, gdzie dbałość o funkcjonalność i kontekst łączy się z estetyką.

  Architektura Roku Województwa Śląskiego 2018

  Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach od 24 lat organizuje konkurs dla architektów i projektantów tworzących na Górnym Śląsku. W tym roku zaprezentowane zostanie 16 realizacji w kilku kategoriach wybranych spośród 65 nadesłanych prac. Budynki użyteczności publicznej, wnętrza, domy jednorodzinne i projekty młodych twórców zostały nominowane przez architektów: Przemo Łukasika, Roberta Koniecznego, Dariusza Hermana, Arkadiusza Płomeckiego, Henryka Zubla i redaktor Katarzynę Świeżak.

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Antresola Spodka | A 33-34

  Mapa wystawy na antresoli SPODKA

 • Na wystawie zaprezentowane zostaną kolekcje biżuterii z węgla i bursztynu  wyróżnione zarówno w kraju, jak i za granicą. Wartość artystyczną doceniano i nagradzano w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

  Różnorodność tematów podjętych w pracach pozwala realizować indywidualne upodobania estetyczne, zgodnie z predyspozycjami artystycznymi młodych projektantów. Stosowanie niekonwencjonalnych materiałów uruchamia wyobraźnię, wrażliwość i sprawność w komponowaniu elementów składowych form biżuteryjnych.

  Prace uczniów prezentowane były m.in. na Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich w Gdańsku, na Gold Expo podczas Polskich Targów Złotniczo-Jubilerskich w Warszawie, na Junior Design Fest w Bratysławie. Cztery prace uczniów uczestniczą w prestiżowej wystawie „Moim zdaniem...”, a na przełomie października i listopada prezentowane były w Magan Gallery w Londynie. W grudniu jest planowana wystawa w Pekinie, na której ma być zaprezentowana praca dyplomowa „Metamorfozy” Sylwii Szołtysek. Uczniowie w październiku tego roku zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Złotniczo-Jubilerskim „Złoto i Srebro w Rzemiośle 2018” zorganizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Absolwentka Liceum Plastycznego Sylwia Szołtysek za pracę dyplomową „Metamorfozy” otrzymała nagrodę Słowackiego Związku Sztuk Pięknych w międzynarodowym konkursie w Bratysławie Junior Design Fest 2018. To już trzecia nagroda dla uczniów Liceum Plastycznego z Katowic w tym konkursie.

  Na wystawie prezentowane są prace m.in. Joanny Turek, Weroniki Eszek, Izabeli Siatki, Joanny Jakubiec, Marty Oleksy, Pauliny Kalisz, Martyny Przegendzy, Krzysztofa Lebieżyńskiego, Darii Wojtal, Moniki Żyłki, Agnieszki Kubicy, Wiktorii Perlickiej, Patrycji Janiak, Dominiki Rybok, Patrycji Lorenc. 

  Kurator ekspozycji – Izabella Kornas    

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Antresola Spodka | A 32

  Mapa wystawy na antresoli SPODKA

 • Prezentacja Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej obejmie prace (projekty) studenckie (podstaw projektowania, budynków mieszkalnych, usługowych, wnętrz, urbanistyczne), dorobek naukowy i projektowy pracowników.

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Antresola Spodka | A37-39

  Mapa wystawy na antresoli SPODKA

 • Na wystawie WST zostaną zaprezentowane prace studentów z kierunków tj. Architektura, Architektura Wnętrz, Grafika, Gospodarka Przestrzenna oraz Wzornictwo. Będzie można przyjrzeć się projektom, makietom, czy też nowoczesnym wzorom, które są nowym spojrzeniem na świat wszelakich projektów. Nasi utalentowani Studenci będą do dyspozycji odwiedzających i z chęcią oraz profesjonalizmem odpowiedzą na pytania dotyczące ich kierunków czy też naszej uczelni.

  Termin: 24-27 stycznia 2019 r. | 10.00-18:00

  Lokalizacja: Płyta Spodka | PS07B