Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z Ż
Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Spółdzielnia FADO

Członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO - firmy zajmującej się dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. Związany z organizacjami pozarządowymi. Ekspert dostępności. Współautor społecznego raportu alternatywnego z wdrażania w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Ekspertów ds. OzN przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Przewodniczący KDO ds. polityki lokalowej Urzędu Miasta Łodzi.

Autor i współautor opracowań dotyczących dostępności. Instruktor harcerski i działacz społeczny. Jest koordynatorem usługi wideotlumacz.pl, która umożliwia kontakt z tłumaczem języka migowego na odległość. Laureat europejskiej nagrody "Innowacje w polityce" przyznanej za najlepszą inicjatywę poprawiającą jakość życia.

Historyk. Ukończył Uniwersytet Łódzki.

 

Bierze udział w sesjach:

  • Jak rozwijać innowacyjne wzornictwo i projektować uniwersalnie z udziałem funduszy europejskich - oferta PARP

    PRELEGENCI
     

    Jak rozwijać innowacyjne wzornictwo i projektować uniwersalnie z udziałem funduszy europejskich - oferta PARP

POWRÓT