Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Z Ż
Monika Karwat-Bury

Monika Karwat-Bury

Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stażystka w Radzie Europy w Strasbourgu, absolwentka angielskojęzycznych Podyplomowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht oraz Szkoły Trenerów Biznesu TROP. Ukończyła kurs Moderatora Design Thinking. W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za opracowanie dokumentacji i tworzenie założeń do programów adresowanych do małych i średnich przedsiębiorców m.in. w zakresie inwestycji, projektowania przemysłowego. Wcześniej wieloletni pracownik departamentów promocyjnych w administracji publicznej związanej z dystrybucją Funduszy Europejskich w Polsce. Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika prasowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jednej z głównych instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich w Polsce, szczególnie w obszarze wspierania przedsiębiorczości oraz kształcenia ustawicznego pracowników przedsiębiorstw. Ma doświadczenie w budowaniu relacji z mediami, wystąpieniach publicznych w mediach, tworzeniu i realizowaniu kampanii promocyjnych oraz kampanii społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w procedurach przetargów publicznych zarówno, jako osoba opracowująca wymagania przetargowe oraz członek komisji oceniających oferty, jak również współautorka ofert składanych przez agencje PR. Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie funduszy europejskich, szkoleń z zakresu promocji projektów unijnych, budowania relacji z mediami, współpracy z agencjami PR oraz stosowania procedur przetargów publicznych w działaniach promocyjnych, zasad przyznawania funduszy europejskich.

Bierze udział w sesjach:

  • Jak rozwijać innowacyjne wzornictwo i projektować uniwersalnie z udziałem funduszy europejskich - oferta PARP

    PRELEGENCI
     
POWRÓT