Katalog wystawców

Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska

Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska

Bolesława Prusa 53/55  •  50-317 Wrocław  •  172  •  71 320 62 08
Stanowisko: A37-39
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej jest jedną z wiodących szkół architektury w Polsce i liczącym się ośrodkiem naukowym. Kształcenie studentów opiera się na programach nauczania łączących techniczne i humanistyczne aspekty edukacji. Program studiów zapewnia możliwość rozwijania indywidualnych predyspozycji studentów do kreowania przestrzeni i form architektonicznych.