Katalog wystawców

Urząd Miasta Katowice

Urząd Miasta Katowice

Młyńska 4  •  40-098 Katowice  •  172  •  32 2593850
Stanowisko: HG1B
Katowice są dziś nowoczesną metropolią, otwartą na niestandardowe rozwiązania, co przejawia się w realizowanych współcześnie projektach architektonicznych (jak obiekty w Strefie Kultury) czy w organizowanych wydarzeniach – gospodarczych, kulturalnych i sportowych. Prestiż Katowic buduje też przyznany przez UNESCO tytuł miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki.