Katalog wystawców

JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP.K.

JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP.K.

Żelazna 28/30  •  00-833 Warszawa  •  172  •  +48 22 4360507
JWP Rzecznicy Patentowi świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w przede wszystkim w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zespół tworzą doświadczeni specjaliści, wpierający klientów swoją wiedzą przy budowaniu i zarządzaniu portfolio praw własności przemysłowej.