Program

Studio Propertydesign.pl

25 stycznia 2024 • 14:30 -16:30

Tematyka

14.30-14.45 Zielone płuca miast
Parki, place, skwery, ulice, ogrody na dachach... Potrzeby miast i ich mieszkańców. Plany i spektakularne projekty

14.45-15.00 Osiedle – raj utracony
Jaka powinna być dobra architektura mieszkaniowa? Jak projektować osiedla dobre do życia i spędzania czasu. Dobre i złe przykłady

15.00-15.15 Sztuka w mieście
Artyści i ich dzieła w przestrzeni miejskiej. Dlaczego miasta i inwestorzy powinni inwestować w sztukę uliczną. Oczekiwania mieszkańców

15.15-15.30 Patodeweloperka. Realny problem czy nadmuchane hasło?
„Tego się nie da odzobaczyć”. Jak walczyć z patologiami w budownictwie i architekturze? Przestrzegamy, pokazując najgorsze praktyki. Chwalimy najlepsze.   

15.30-16.30 Ukrainian design now

Wróć do listy