Prelegenci

Radosław Gajda

Radosław Gajda

architekt, popularyzator architektury, współautor programu GOOD IDEA

Radosław Gajda jest architektem, urbanistą i popularyzatorem tych dziedzin. W swojej szeroko zakrojonej działalności na rzecz poprawy ładu przestrzennego w Polsce prowadzi najpopularniejszy program popularnonaukowy o architekturze, urbanistyce i sztuce na YouTube („Good idea”), napisał dwie książki (bestsellerowe „Archistorie” i „Cztery wymiary architektury”), kilka artykułów naukowych, prowadził też wykłady na uczelniach oraz w instytucjach kultury. Jako jeden z pierwszych zaczął mówić o kulturze i technice przystępnym językiem pozbawionym hermetycznego żargonu, za to pełnym pasji i profesjonalizmu. Bez względu na to, czy zajmuje się skomplikowanymi zagadnieniami budowlanymi, wyzwaniami urbanistycznymi czy gotyckimi katedrami, pokazuje widzom i słuchaczom, że architektura to dobry pomysł.


Bierze udział w sesjach:

Studio Propertydesign.pl

POWRÓT