Prelegenci

Aleksandr Baranowski

Aleksandr Baranowski

koordynator projektów

Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy


Bierze udział w sesjach:

Architektura i design Ukrainy – jak chronić dziedzictwo w czasie wojny

Studio Propertydesign.pl

POWRÓT