Architektura, Urbanistyka, Design, Sztuki Plastyczne – Śląska Szkoła Architektury

Wydział Architektury jako innowacyjna jednostka Uczelni Badawczej Politechniki Śląskiej od wielu lat realizuje wystawy podczas 4 Design Days. Podczas wydarzenia 4DD 2023 na wystawie przedstawiono wybrane prace, które są zrealizowane w ramach prac dydaktycznych, badawczych, twórczych i wdrożeniowych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.  Wystawa prezentuje osiągnięcia w zakresie designu, architektury, urbanistyki i sztuk plastycznych. Stoisko promuje nowootwarty oddział Wydziału Architektury w Katowicach – zapraszamy do studiowania architektury w Gliwicach i Katowicach. Interesujące są projekty architektury kosmicznej realizowane w ramach Programu Badawczego Architektury Kosmicznej Wydziału Architektury PŚ pod kierunkiem dziekana dr hab. inż. arch. Klaudiusza Fross, Prof. PŚ.

 Foto: Archiwum Wydziału, 2022