Prelegenci

Romuald Loegler

Romuald Loegler

prezes zarządu

Atelier Loegler Architekci Sp. z o. o.

Romuald Loegler
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich
Członek Saksońskiej Akademii Sztuki - Drezno

ARTYSTYCZNE CREDO Witriuwiańska triada - „użyteczność , trwałość, i piękno „ to kanon identyfikujący moje artystyczne credo , nie tylko w celu zaspokojeniem potrzeb ludzi, ale także w celu osiągnięcia eurytmii odpowiednich proporcji w projektowanych obiektach.  

EDUKACJA: ur. 1940 r. W Sokołowie Małopolskim, w 1958 r. Egzamin maturalny w liceum im. Ks. Stanisława Konarskiego nr 1 w Rzeszowie.  W latach 1958–1964 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.  

PRAKTYKA ZAWODOWA : W latach 1964–65 staż w Katedrze Projektowania Budynków   Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.  W latach 1966–73 praktyka architektoniczna w biurach projektowych i firmach budowlanych. Pobyt studialnych i praktyka projektowa w biurze architektonicznym ATELIER KARL SCHWANZER w Wiedniu, w dziedzinie projektowania koncepcyjnego - 1973/74.  Do 1987 r. Kierownik samodzielnej pracowni projektowania architektonicznego w Krakowskim Biurze  Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego. W 1999 r. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.  W latach 1978–1981 partner w L&S ARCHITECTS, Helsinki.  Od roku 1987 praktyka projektowa w Atelier Loegler, obecnie Atelier Loegler Architekci.  W tym czasie redaktor naczelny i wydawca założonego powołanego przez siebie do życia , pierwszego , prywatnego magazynu architektonicznego „A&B” oraz publikacji książkowych dotyczących tematyki architektury.  W roku 1999/2000 wykładowca na Wydziale Architektury w Katedrze Projektowania  Budynków Użyteczności Publicznej, zajęcia prowadzone z profesorem Wojciechem Bulińskim ze studentami z Technische Universität Darmstadt - Fachbereich Architektur, w ramach współpracy dydaktycznej między obu uczelniami wyższymi.  Od 2004 roku zajęcia dydaktyczne w ramach tzw. „klas mistrzowskich” prowadzonych na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych AFM Kraków, 2006–2015, wykłady i zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Politechniki Białostockiej, w latach 2011–2014 wykładowca na Wydziale Inżynierii Lądowej i  Architektura Politechniki Lubelskiej.  W roku akademickim 2014/15 na Wydziale Architektury i Projektowania Gliwickiej Akademii Przedsiębiorczości.  Promotor osiemdziesięciu prac dyplomowych stopnia inżynierskiego i magisterskiego. Działalność naukowa i dydaktyczna prowadzona była również w formie sporadycznych wykładów w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych (Oulu, Darmstadt, Münster, Lipsk. Kraków. Warszawa, Kielce, Katowice. Praktyka zawodowa uzupełniona wyjazdami studyjnymi: dwukrotny stypendysta Rządu Finlandii, udział w krajowych i zagranicznych , zbiorowych i indywidualnych wystawach , podróże studialne Europa; USA; Meksyk; Kuba; Izrael ; Hiszpanią ; Portugalia; Niemcy, Czechy , Serbią, Ukraina, Słowacją ..

Twórczość architektoniczna, utrwalona w projektach i realizacjach, równoważna z osiągnięciami naukowymi i artystycznymi, jest uzupełniana studiami, takimi jak: warsztat Wizja architektoniczna dla  Europa, Düsseldorf - temat: innowacja i współczesna interpretacja europejskiej tradycji budowy zwartego i wielofunkcyjnego miasta I. Inni uczestnicy: H. Holaein (+), N. Foster, D. Perrault, H.U. Bitsch i N. Fritschi, M . Thun]. Lub w latach 1991-96 członek CITY FORUM Berlin i STADTIDEE - studialnych projekt plan rozwoju Berlina po upadku muru berlińskiego kierowany przeze mnie interdyscyplinarny projekt wykonany na zlecenie rządu Landu Berlin.

KONKURSY: ok. 65 nagród i wyróżnień w  krajowych i międzynarodowych konkursach,  w tym 22 pierwsze;  

Juror w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych, między innymi: Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie ( powołane i założone przeze mnie ), Berlin - międzynarodowy konkurs  na nową dzielnice parlamentarną; Kościół roku 2000 - symbol dwutysiąclecia chrześcijaństwa; Sassnitz, Bautzen, Bad Muskau, Cottbus,  ( Niemcy) - urbanistyczne przekształcenie miast; Praga , Bratysława - juror konkursów na najlepsze realizacje roku; Berlin - nowa ambasada Niemiec w Warszawie; Bruksela - przebudowa ulicy Rue de la Loi;

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: Krajowe i międzynarodowe, miedzy innymi: HONOROWA NAGRODA SARP; FRITZ SCHUMACHER PREIS- ALFRED TOEPFER STIFTUNG HAMBURG/ HANNOVER, SHARE OPERA OMNIA AWARD; FINALISTA VAN DER ROHE PREIS.....GOLDEN CROSS OF MERIT....

PUBLIKACJE: ca 75 publikacji autorskich ( czasopisma, książki)

WYSTAWY: indywidualne i zbiorowe/ krajowe i zagraniczne, miedzy innymi,
Antwerpia, BELGRAD, Berlin, Drezno, Düsseldorf , Lipsk, Mediolan ( Triennale), Paryż , Wenecja ( Biennale), Wiedeń, Unije, Lwów , Rovaniemi,...... Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań , Gliwice, Szczecin, Gdańsk, ......

KONGRESY/KONFERENCJE, SEMINARIA, WYKŁADY:Udział w krajowych i zagranicznych, miedzy innymi: UIA- BRIGHTON, MONTREAL, BERLIN, ... Nowy Jork, Londyn Frankfurt, Oulu, Darmstadt, Munster, Lipsk, Darmstadt, Lwów, Kolonia, Belgrad,...Gdańsk , Toruń, ....

BIBLIOGRAFIA: ca 170, w krajowych i zagranicznych czasopismach i wydawnictwach książkowych: DEUTSCHES ARCHITEKTENBLATT; A10; MATERIA; DOMUS; LOTUS INTERNATIONAL; ARCHITECTURAL RECORD; DBZ; BAUMEISTER; KOREAŃCZYKÓW ARCHITECTS; ICC ITALY; AWARD WINNING ARCHITECTURE 96; ARCHIECTURAL DESIGN; 581 ARCHITEKTS IN THE WORLD; ARCHITECTURAL GUIDE - CHRISTIAN SACRED BUILDINGS IN EUROPĘ; THE PHAIDON ATLAS OF 21st CENTURY WORLD ARCHITECTURE; BABILON BERLIN...; BERLIN DENKMAL ODER DENKMODELL; PARIS ARCHITECTURE ET UTOPIE; BEYOND EVERYDAYNESS THEATERE ARCHITECTURE IN CENTRAL EUROPE; STADTHEIMATEN; .......
 

PROMOCJA SZTUKI BUDOWANIA: Założyciel Krakowskiego Międzynarodowego Biennale Architektury; założyciel pierwszego po 1987 pierwszego architektonicznego czasopisma, reaktywacja ważnego historycznie, polskiego  czasopisma architektonicznego wydawanego od 1900 roku; .....

 

 

Bierze udział w sesjach:

#4DIVERSITY. MIASTA MUSZĄ BYĆ RÓŻNORODNE

Małomiasteczkowe społeczności wielkich miast

#Eye on…

Prezentacje i wystąpienia. Budynki publiczne

POWRÓT