Prelegenci

Magdalena Żmudzińska-Nowak

Magdalena Żmudzińska-Nowak

kierownik katedry

Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury, Wydział Architektury, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak

Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej

Profesor, naukowiec i nauczyciel akademicki w zakresie problematyki dziedzictwa kulturowego, konserwacji, adaptacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych, teorii architektury i urbanistyki. Prowadzi szeroką współpracę międzynarodową, między innymi jako Profesor Wizytujący (Visiting Professor) oraz Członek Kolegium Szkoły Doktorskiej w University of Cassino and Southern Lazio, ponadto stałą współpracę naukową z University of Pisa i innymi. Inicjatorka szeregu projektów z zakresu badań i ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in.: „San Pietro Infine - the Place and Memory” (2019), ”Lazio-Tuscany-Silesia: Heritage Sites in Conservation Perspective” (2020), „Lazio Paper Mills” (2021), i wielu innych. Autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii: „Local Architecture Heritage in the Integrated Approach: reseach-protection-education” (2019), „Miejsce: Tożsamość i Zmiana”(2010). Redaktor naukowy dziesięciu książek, m.in.: „Tadeusz Barucki - Architekt, Podróżnik, Badacz” (2022), „Reflektory Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku”(2018).

POWRÓT