Prelegenci

Magdalena Niziołek

Magdalena Niziołek

kustosz działu sztuki

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Historyk sztuki, kurator wystaw, kustosz Działu Sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach.                      Zainteresowania badawcze skupione wokół rzemiosła artystycznego, design i plakatu polskiego. Autorka programu online Muzeum przy kawie - gdzie w czasie rzeczywistym rozmawia o sztuce z odbiorcami. Współautorka wydarzeń realizowanych w ramach programu rewitalizacyjnego „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Wielki dizajn z sąsiedztwa, Magazyn Performatywny czy Szychta kreatywna.

POWRÓT