Prelegenci

Maciej Nowak

Maciej Nowak

I zastępca rektora, prorektor ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. Maciej Nowak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach – kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Po ukończeniu studiów przez 15 lat pracował w biznesie informatycznym.
Od roku 2000 pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskał doktorat, habilitację oraz tytuł profesora nauk ekonomicznych. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej oraz jest kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych.

Jest członkiem Polskiej Sekcji INFORMS oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wielokryterialnym podejmowaniu decyzji, podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka, zarządzaniu operacyjnym oraz zarządzaniu projektami. Brał udział w realizacji kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektów naukowych. Jest autorem wielu prac naukowych i opracowań dydaktycznych.

Hobbystycznie interesuje się muzyką operową, literaturą polską i światową, historią chrześcijaństwa oraz turystyką pieszą.

Bierze udział w sesjach:

#PROPERTY FORUM

City Talk – Nowoczesna i zielona aglomeracja

POWRÓT