Prelegenci

Jacek Hutyra

Jacek Hutyra

Climate Officer

Orange Polska

Jako Doradca ds. Strategii Klimatycznej (Climate Officer) Orange Polska (OPL) odpowiada za projektowanie, wdrażanie i animowanie realizacji przekrojowej strategii i działań klimatycznych #OrangeGoesGreen, które łączą odpowiedzialność za redukowanie emisji gazów cieplarnianych, poszukiwanie wartości dla interesariuszy oraz wywieranie przez Orange Polska jako lidera polskiego rynku szerszego „zielonego” wpływu. Nadrzędnym, potwierdzonym naukowo celem OPL jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2040 roku dla wszystkich emisji firmy (Zakresy 1, 2 i 3 – a więc zarówno emisje własne, jak i w całym łańcuchu wartości). W bliższym terminie OPL koncentruje się na zdecydowanej redukcji emisji własnych (Zakresy 1 i 2) – do 2025 zmniejszą się o co najmniej 65% w porównaniu do 2015 roku.

Bierze udział w sesjach:

#PROPERTY FORUM

City Talk – Zrównoważone miasto, zrównoważony biznes. Strategia ESG

POWRÓT