Prelegenci

Iwona Benek

Iwona Benek

architekt, nauczyciel akademicki, specjalista ds. dostępności architektonicznej

Departament Dostępności w PFRON

Architekt, nauczyciel akademicki, specjalista ds. dostępności architektonicznej w Departamencie Dostępności  w PFRON.

Specjalizuje się (m.in.) w zagadnieniach projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych z chorobami otępiennymi.

Przeprowadza audyty architektoniczne, badania przedprojektowe dla ośrodków senioralnych, opracowuje projekty z uwzględnieniem tzw. perspektywy 60+.

POWRÓT