Program

#4DEVELOPMENT. WŁĄCZMY SIĘ W NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS
Słowa zamienić w czyny

27 stycznia 2023 • 11:30 -12:30 • Scena 1 | Sala Audytoryjna

Sesja tłumaczona symultanicznie PL / EN

Sesja transmitowana online

Tematyka

Jak rośnie społeczność NEB? Jakie najważniejsze działania w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu podjęto od końca 2020 r.? Co się udało zrealizować? Jakie plany na najbliższą przyszłość ma Komisja Europejska – programy na kolejne lata.

Retransmisja sesji

Wróć do listy