Prelegenci

Małgorzata Książek-Grelewicz

Małgorzata Książek-Grelewicz

dyrektor

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studnia podyplomowe w zakresie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Gospodarce i Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. W latach 1999 – 2016 związana ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, gdzie pełniła różne role, w tym m.in. Dyrektora Generalnego Urzędu. W latach 2016 – 2017 była Dyrektorem Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu. W 2017 roku podjęła pracę w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skąd w 2019 roku przeszła do mysłowickiego samorządu.

W MZGK w Mysłowicach odpowiada m.in. za koordynację dwóch projektów realizowanych wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie: „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, w ramach którego powstał Demonstrator Technologii tj. energooszczędny wielorodzinny budynek komunalny, oraz „Wentylacja dla szkół i domów”, w ramach którego w kilku mieszkaniach znajdujących się budynkach administrowanych przez MZGK zamontowany został innowacyjny system wentylacji.


Bierze udział w sesjach:

Śląsk się zmienia – prezentacje najciekawszych inwestycji samorządowych w regionie

POWRÓT