Prelegenci

Mirosław Nizio

Mirosław Nizio

architekt, mecenas kultury

Nizio Design International

Specjalizuje się w projektowaniu przestrzeni dla kultury i sztuki. Ma wieloletnie doświadczenie w złożonych projektach architektonicznych, rewitalizacyjnych i ekspozycyjnych, a także w ich kompleksowej realizacji.

Znaczącą część jego pracy stanowią realizacje związane z upamiętnianiem, m.in.: wystawa stała Muzeum Powstania Warszawskiego (2004), za którą został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (2014), za którą otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015). Do najważniejszych projektów zalicza także projekty budynków i wystaw stałych Narodowego Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie (współautorstwo, 2018) oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (2021).

Nizio Design International wyróżnia wieloaspektowe podejście do projektowania i obsługi inwestycji. Zespół prowadzi konsultacje i badania społeczne, opracowuje ekspertyzy zmierzające do wypracowania koncepcji, przygotowania projektu wykonawczego, a także zapewnia nadzór autorski i realizację projektów.

Pracownia mieści się w zabytkowej kamienicy na warszawskiej Pradze, gdzie Mirosław Nizio prowadzi także Galerię oraz Fundację, w ramach których wspiera artystów i prezentuje sztukę zaangażowaną społecznie.


Bierze udział w sesjach:

4DD. O architekturze przy kawie

Ludzie a potem budynki. O rewitalizacji w wymiarze społecznym

POWRÓT