Program

Ludzie a potem budynki. O rewitalizacji w wymiarze społecznym

25 stycznia 2024 • 14:30 -16:00

Tematyka

Sesja pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich o. Katowice

Rewitalizacja dzielnic miast niesie za sobą nie tylko nową estetykę przestrzeni i nowe funkcje budynków. Wpływa też na postawy społeczne, o czym świadczą te przykłady. Cykl wystąpień i dyskusję o tym, jak architektura zmienia postawy społeczne.

Wróć do listy