Prelegenci

Patrycja Rudnicka

Patrycja Rudnicka

adiunkt

Zakład Teorii i Historii Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Psycholożka, adiunktka na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz wykładowczyni i ekspertka studiów podyplomowych User Experience Design/Product Design na Uniwersytecie SWPS. Pracuje na pograniczu psychologii, technologii i designu. Posiada doświadczenie w koordynacji projektów badawczych i wdrożeniowych NCBiR, jest autorką licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących cyberpsychologii i gotowości wobec technologii.

Jako praktyk współpracuje z biznesem oraz instytucjami i projektantami, prowadząc interdyscyplinarne badania w obszarze technologii, jak również produktu i usług. Członkini zespołów projektowych miejskiego systemu informacji wizualnej dla miasta Katowice oraz projektu systemu informacji dla Metropolii GZM. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu projektowania dla dobrostanu, psychologii pozytywnej i behavioral design. Interesują ją relacje człowieka z otaczającą go rzeczywistością materialną i technologiczną oraz rola psychologii w ich doskonaleniu.


Bierze udział w sesjach:

Ludzie a potem budynki. O rewitalizacji w wymiarze społecznym

POWRÓT