Program

Zrównoważone budownictwo. Jak idzie nam realizacja celów klimatycznych w budownictwie?

25 stycznia 2024 • 12:30 -14:00

Tematyka

Cele klimatyczne, jakie stawia przed sobą Unia Europejska, są bardzo ambitne, a kluczową rolę w realizacji tych ambicji odgrywa budownictwo. Jak głosi dyrektywa „do 2050 r. każde państwo członkowskie ma posiadać wysoce energooszczędne i zdekarbonizowane zasoby budowlane”. Jak idzie nam realizacja celów klimatycznych w budownictwie? Co mobilizuje firmy do zielonej transformacji? Jak wyglądają systemy wspierania ekologicznego budowania? Kompetencje, koszty, legislacja – co jest największym wyzwaniem?

Wróć do listy