Prelegenci

Marcin Gawroński

Marcin Gawroński

prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, dyrektor, Dział Budownictwa Ekologicznego, Sweco Polska Sp. z o.o.

Dr inż. Marcin Gawroński jest Dyrektorem Działu Budownictwa Ekologicznego w Sweco Polska, Prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego oraz Prezesem Zarządu Fundacji Miasta Przyszłości. Jest praktykiem z ponad trzynastoletnim doświadczeniem w branży budownictwa zrównoważonego. Rozwinął zespół kilku inżynierów w czterdziestoosobowy, wielokrotnie nagradzany Dział Budownictwa Ekologicznego, który jest liderem polskiego rynku w zakresie usług związanych z certyfikacją wielokryterialną oraz wspomaganiem procesu realizacji zielonych inwestycji. Sweco było odpowiedzialne m.in. za certyfikację BREEAM pierwszych projektów w Polsce, zarówno wśród budynków nowych jak i istniejących, oceniając do tej pory ponad 400 obiektów.

Marcin jest też autorem kilkunastu publikacji z obszarów związanych z budownictwem ekologicznym. Przewodzi Fundacji Miasta Przyszłości, która wspiera inicjatywy związane z tworzeniem nowoczesnych i przyjaznych miast oraz organizuje konferencję Miasta Przyszłości.


Bierze udział w sesjach:

Zrównoważone budownictwo. Jak idzie nam realizacja celów klimatycznych w budownictwie?

POWRÓT