Prelegenci

Maciej Chrzanowski

Maciej Chrzanowski

Advanced Building Solutions and Sustainability Cluster Lead, CEE & Baltics

ArcelorMittal

Inżynier budownictwa i architekt pasjonujący się innowacyjnymi rozwiązaniami oraz nietuzinkową architekturą. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, a także Uniwersytetu Luksemburskiego. Laureat nagrody dla najlepszej pracy doktorskiej od Luksemburskiego Narodowego Funduszu Badań (FNR) za swoją procę doktorską w dziedzinie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier ds. badań i rozwoju w ArcelorMittal w Luksemburgu, następnie, w 2020 r., objął stanowisko przedstawiciela Steligence® w Polsce. Obecnie odpowiedzialny jest za rozwój marki Steligence® i koordynację działań w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), Południowo-Wschodniej (SEE) i wszystkich krajów położonych wokół Morza Bałtyckiego. W swojej pracy stawia na trójstronny dialog ze wszystkimi interesariuszami rynku budownictwa, a w szczególności z inwestorami, deweloperami, architektami czy projektantami.


Bierze udział w sesjach:

Zrównoważone budownictwo. Jak idzie nam realizacja celów klimatycznych w budownictwie?

POWRÓT