Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
Ivan Blasi

Ivan Blasi

architekt, koordynator Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej

Fundacja Miesa van der Rohe

Urodzony w 1976 roku w Barcelonie, studiował architekturę w Wyższej Szkole Architektury w Barcelonie (ETSAB-UPC), którą ukończył w 2002 roku. Pasja do zawodu, który swoim zakresem obejmuje wiele spośród najistotniejszych kwestii społecznych, skłoniła go do zbadania sposobów, w jakie architektura łączy się z polityką, technologią i gospodarką, a przede wszystkim z ludźmi. Przeciwstawiając się indywidualizmowi, współpracował jednocześnie z wieloma różnymi biurami architektonicznymi i instytucjami działającymi na rzecz architektury – zarówno jako członek zespołów, jak i kierownik rozmaitych projektów. Miał okazję pracować na rzecz organizacji Docomomo International i Fundació Mies van der Rohe oraz współpracować z innymi instytucjami z całego świata. Współpraca ta uświadomiła mu, jak ważne jest szerzenie wiedzy o architekturze. Rozmaite narzędzia i formaty umożliwiły zespołom, które współtworzył, dotarcie do różnych odbiorców i uzyskanie zróżnicowanych informacji zwrotnych – działania te obejmowały: nauczanie studentów architektury; kierowanie kapitułą Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe oraz kapitułą Nagrody dla Młodych Talentów w dziedzinie Architektury (YTAA); prowadzenie wykładów w centrach architektury i kultury; opiekę kuratorską wystaw prezentowanych w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie; współreżyserowanie wywiadów i krótkich form filmowych; napisanie scenariusza filmu dokumentalnego oraz koordynowanie wielu wydarzeń, takich jak cykle seansów kinowych, występy taneczne i muzyczne czy wykłady, a także wydarzeń takich jak Tydzień Architektury w Barcelonie (Barcelona Architecture Week). Moim celem jest zrozumienie, że tworzenie architektury to działalność prowadzona w interesie publicznym, w służbie społeczeństwa, dlatego też należy ją promować. Obok aspektów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych istnieje również wymiar emocjonalny i estetyczny. Tworzenie, zawłaszczanie i wykorzystywanie środowiska architektonicznego stają się procesami społecznymi opartymi na szerokim pojmowaniu wartości jakościowych i celów architektury, które trzeba dalej rozwijać.

Bierze udział w sesjach:

 • Architektura. Co mówią o nas budynki, które stawiamy? Jak architektura reaguje na potrzeby społeczne?

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Architektura. Co mówią o nas budynki, które stawiamy? Jak architektura reaguje na potrzeby społeczne?

  Czy architektura funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości, skupia się wyłącznie na estetyce i potrzebach inwestora, a może ma misję? Czy powinna wtrącać się w zastany porządek społeczny, konfrontować się z wyzwaniami współczesnego świata, jak kryzysy ekonomiczne, bieda, przeludnienie, upadek wartości i zachwianie relacji społecznych, ochrona środowiska czy rewolucja technologiczna?

 • Przestrzeń publiczna. 10 pytań o kształt miast przyszłości...

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Przestrzeń publiczna. 10 pytań o kształt miast przyszłości...

  Zrównoważony charakter, społeczne równouprawnienie, mobilność i… Jak powinny zmieniać się miasta, czego oczekują ich mieszkańcy.

 • Konkursy dla architektów - kiedy są trampoliną do sukcesu, a kiedy stratą czasu

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Konkursy dla architektów - kiedy są trampoliną do sukcesu, a kiedy stratą czasu

  Konkursy architektoniczne i urbanistyczne oraz ich rola w kształtowaniu kultury architektonicznej

POWRÓT